Vạn Giới Tiên Tung

Vạn Giới Tiên Tung (2018)

Nội Dung Phim Phim là câu chuyện về Diệp Tinh Vân, vị Tông chủ trẻ tuổi của Thiên Nguyên Thần Tông trên con đường tu tiên gian khổ cùng hồng nhan tri kỷ của y.