Kế Hoạch Nguồn Nhịp Tim

Broker (2021)

Diễn Viên
Nội Dung Phim Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình giữa một nghiên cứu sinh Châu Tiểu Sơn và nhà khoa học Cầu Giai Ninh.