Hào Quang

The Justice (2021)

Diễn Viên
Nội Dung Phim Chuyện phim Hào Quang bắt đầu Thượng Hải những năm 1920 Trình Diệc Trị (Trương Tân Thành) người không có gì trong tay, xuất thân từ gia cảnh nghèo khó vô tình gặp gỡ ông chủ ngân hàng Ngô Tri Phật cứu giúp tạo cho công ăn chuyện làm. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi anh bắt gặp vị tiểu thư con của ông chủ mình là Lệ Tư (Thái Văn Tịnh), từ đó anh bắt đầu nuôi hy vọng tình cảm.