Em Là Thành Trì Lũy Doanh Của Anh

You Are My Hero (2021)

Diễn Viên
Nội Dung Phim Phim xoay quanh câu chuyện về bác sĩ Mễ Kha (Mã Tư Thuần) và đặc vụ Hình Khắc Lũy (Bạch Kính Đình). Họ gặp nhau trong một khoá huấn luyện cứu hộ khẩn cấp do đội SWAT tổ chức. Một người chạy đua với thời gian để bảo vệ sự sống, một người dũng cảm vượt qua mọi khó khăn để bảo vệ hoà bình. Điểm chung của hai con người này đều là sự cống hiến quên mình để đem lại những điều tốt đẹp cho những người xung quanh.